โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
หมู่ 4 บ้านท่าศาลา   ตำบลชีทวน  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
เบอร์โทรศัพท์ 0-4523-2057
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีระพงษ์ คันธจันทน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธำรงค์ พวงสวัสดิ์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน