โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
หมู่ 4 บ้านท่าศาลา   ตำบลชีทวน  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
เบอร์โทรศัพท์ 0-4523-2057
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายนรเชฐ เบ้าทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชาตรี ทองพิทักษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา