โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
หมู่ 4 บ้านท่าศาลา   ตำบลชีทวน  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
เบอร์โทรศัพท์ 0-4523-2057
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนที่โรงเรียน
แผนผังที่ตั้งอาคารเรียน อาคารประกอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 577.15 KB