โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
หมู่ 4 บ้านท่าศาลา   ตำบลชีทวน  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
เบอร์โทรศัพท์ 0-4523-2057
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครังที่ 1 /2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครังที่  1   /2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.26 KB