โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
หมู่ 4 บ้านท่าศาลา   ตำบลชีทวน  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
เบอร์โทรศัพท์ 0-4523-2057
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปี กศ.60-61
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปี กศ.60 ภาคเรียนที่ 1-2
ปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1-2  ประจำปีการศึกษา  2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47 KB